Uzņēmumi - Valsts pārvalde

Rugāju novada pašvaldība

Kurmenes iela 48, Rugāji, LV - 4570

Telefons : 64521351


Rucavas novada pašvaldība

"Pagastmāja", Rucava, LV - 3477

Telefons : 63467054


Ropažu novada pašvaldība

Sporta ielā 1, Ropaži, LV - 2135

Telefons : 67918666


Rojas novada pašvaldība

Zvejnieku ielā 3, Roja, LV-3264

Telefons : 63220834


Riebiņu novada pašvaldība

Saules 8, Riebiņi, LV - 5326

Telefons : 65324375


Rēzeknes novada pašvaldība

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV - 4601

Telefons : 64622238


Raunas novada pašvaldība

Vidzemes ielā 2, Rauna, LV - 4131

Telefons : 64107343


Priekuļu novada pašvaldība

Cēsu prospekts 5, Priekuļi, LV - 4126

Telefons : 64107871


Priekules novada pašvaldība

Saules iela 1, Priekule, LV - 3434

Telefons : 63461006


Preiļu novada pašvaldība

Raiņa bulvāris 24, Preiļi, LV - 5301

Telefons : 65322766


Pļaviņu novada pašvaldība

Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, LV - 5120

Telefons : 65133854


Pāvilostas novada pašvaldība

Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, LV - 3466

Telefons : 63498261


Pārgaujas novada pašvaldība

"Iktes", Stalbe, LV - 4151

Telefons : 64127829


Ozolnieku novada pašvaldība

Stadiona ielā 10, Ozolnieki, LV - 3018

Telefons : 63084721


Olaines novada pašvaldība

Zemgales iela 33, Olaine, LV - 2114

Telefons : 67964333


Ogres novada pašvaldība

Brīvības iela 48, Ogre, LV - 5001

Telefons : 65071160


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Lapa 3 no 14